Publikasjon

Notater 2005/10

Modeling Norwegian balances of financial capital

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Les mer om publikasjonen