154012_tabell_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/sykefratot/kvartal
154012_tabell
statistikk
2014-12-11T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere;Helse
no
false
Sykefraværsstatistikken belyser utviklingen i sykefraværet totalt sett og fordelt på næring, yrke, og ulike personlige kjennemerker ved de sykmeldte.

Sykefravær3. kvartal 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere 16-69 år i prosent av avtalte dagsverk, etter type sykefravær og kjønn. Sesong- og influensajustertfullscreen-iconSykefraværsdagsverk for arbeidstakere 16-69 år i prosent av avtalte dagsverk, etter type sykefravær og kjønn. Sesong- og influensajustertexcel-iconSykefraværsdagsverk for arbeidstakere 16-69 år i prosent av avtalte dagsverk, etter type sykefravær og kjønn. Sesong- og influensajustertcsv-iconSykefraværsdagsverk for arbeidstakere 16-69 år i prosent av avtalte dagsverk, etter type sykefravær og kjønn. Sesong- og influensajustert
Tabell 2Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere 16-69 år i prosent av avtalte dagsverk, etter type sykefravær og kjønn. Sesong- og influensajustertfullscreen-iconSykefraværsdagsverk for arbeidstakere 16-69 år i prosent av avtalte dagsverk, etter type sykefravær og kjønn. Sesong- og influensajustertexcel-iconSykefraværsdagsverk for arbeidstakere 16-69 år i prosent av avtalte dagsverk, etter type sykefravær og kjønn. Sesong- og influensajustertcsv-iconSykefraværsdagsverk for arbeidstakere 16-69 år i prosent av avtalte dagsverk, etter type sykefravær og kjønn. Sesong- og influensajustert
Tabell 3Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere 16-69 år i prosent av avtalte dagsverk, etter kjønn og type sykefravær. Sesong- og influensajustert. Prosentvis endring fra kvartalet førfullscreen-iconSykefraværsdagsverk for arbeidstakere 16-69 år i prosent av avtalte dagsverk, etter kjønn og type sykefravær. Sesong- og influensajustert. Prosentvis endring fra kvartalet førexcel-iconSykefraværsdagsverk for arbeidstakere 16-69 år i prosent av avtalte dagsverk, etter kjønn og type sykefravær. Sesong- og influensajustert. Prosentvis endring fra kvartalet førcsv-iconSykefraværsdagsverk for arbeidstakere 16-69 år i prosent av avtalte dagsverk, etter kjønn og type sykefravær. Sesong- og influensajustert. Prosentvis endring fra kvartalet før
Tabell 4Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere 16-69 år i prosent av avtalte dagsverk, etter type sykefravær, samt prosentvis endring fra kvartalet før. Sesong- og influensajustertfullscreen-iconSykefraværsdagsverk for arbeidstakere 16-69 år i prosent av avtalte dagsverk, etter type sykefravær, samt prosentvis endring fra kvartalet før. Sesong- og influensajustertexcel-iconSykefraværsdagsverk for arbeidstakere 16-69 år i prosent av avtalte dagsverk, etter type sykefravær, samt prosentvis endring fra kvartalet før. Sesong- og influensajustertcsv-iconSykefraværsdagsverk for arbeidstakere 16-69 år i prosent av avtalte dagsverk, etter type sykefravær, samt prosentvis endring fra kvartalet før. Sesong- og influensajustert
Tabell 5Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere 16-69 år i prosent av avtalte dagsverk, etter type sykefravær og næringfullscreen-iconSykefraværsdagsverk for arbeidstakere 16-69 år i prosent av avtalte dagsverk, etter type sykefravær og næringexcel-iconSykefraværsdagsverk for arbeidstakere 16-69 år i prosent av avtalte dagsverk, etter type sykefravær og næringcsv-iconSykefraværsdagsverk for arbeidstakere 16-69 år i prosent av avtalte dagsverk, etter type sykefravær og næring
Tabell 6Prosentvis endring av sykefraværsprosenten fra året før, for arbeidstakere 16-69 år, etter type sykefravær og næringfullscreen-iconProsentvis endring av sykefraværsprosenten fra året før, for arbeidstakere 16-69 år, etter type sykefravær og næringexcel-iconProsentvis endring av sykefraværsprosenten fra året før, for arbeidstakere 16-69 år, etter type sykefravær og næringcsv-iconProsentvis endring av sykefraværsprosenten fra året før, for arbeidstakere 16-69 år, etter type sykefravær og næring
Tabell 7Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere 16-69 år i prosent av avtalte dagsverk, med lege- og egenmeldt sykefravær etter arbeidsstedsfylkefullscreen-iconSykefraværsdagsverk for arbeidstakere 16-69 år i prosent av avtalte dagsverk, med lege- og egenmeldt sykefravær etter arbeidsstedsfylkeexcel-iconSykefraværsdagsverk for arbeidstakere 16-69 år i prosent av avtalte dagsverk, med lege- og egenmeldt sykefravær etter arbeidsstedsfylkecsv-iconSykefraværsdagsverk for arbeidstakere 16-69 år i prosent av avtalte dagsverk, med lege- og egenmeldt sykefravær etter arbeidsstedsfylke
Tabell 8Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere 16-69 år i prosent av avtalte dagsverk, på grunn av egenmeldt og legemeldt sykefravær etter næring og sektorfullscreen-iconSykefraværsdagsverk for arbeidstakere 16-69 år i prosent av avtalte dagsverk, på grunn av egenmeldt og legemeldt sykefravær etter næring og sektorexcel-iconSykefraværsdagsverk for arbeidstakere 16-69 år i prosent av avtalte dagsverk, på grunn av egenmeldt og legemeldt sykefravær etter næring og sektorcsv-iconSykefraværsdagsverk for arbeidstakere 16-69 år i prosent av avtalte dagsverk, på grunn av egenmeldt og legemeldt sykefravær etter næring og sektor
Tabell 9Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere 16-69 år, med legemeldt sykefravær, i prosent av avtalte dagsverk, etter kjønn og alder. Absolutte tall og prosentvis endring fra året førfullscreen-iconSykefraværsdagsverk for arbeidstakere 16-69 år, med legemeldt sykefravær, i prosent av avtalte dagsverk, etter kjønn og alder. Absolutte tall og prosentvis endring fra året førexcel-iconSykefraværsdagsverk for arbeidstakere 16-69 år, med legemeldt sykefravær, i prosent av avtalte dagsverk, etter kjønn og alder. Absolutte tall og prosentvis endring fra året førcsv-iconSykefraværsdagsverk for arbeidstakere 16-69 år, med legemeldt sykefravær, i prosent av avtalte dagsverk, etter kjønn og alder. Absolutte tall og prosentvis endring fra året før
Tabell 10Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter kjønn og næring. Absolutte tall og i prosent av avtalte dagsverk (sykefraværsprosent). Kvartalstall.fullscreen-iconSykefraværsdagsverk for arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter kjønn og næring. Absolutte tall og i prosent av avtalte dagsverk (sykefraværsprosent). Kvartalstall.excel-iconSykefraværsdagsverk for arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter kjønn og næring. Absolutte tall og i prosent av avtalte dagsverk (sykefraværsprosent). Kvartalstall.csv-iconSykefraværsdagsverk for arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter kjønn og næring. Absolutte tall og i prosent av avtalte dagsverk (sykefraværsprosent). Kvartalstall.
Tabell 11Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere 16-69 år, etter type sykefravær og varighet i kvartaletfullscreen-iconSykefraværsdagsverk for arbeidstakere 16-69 år, etter type sykefravær og varighet i kvartaletexcel-iconSykefraværsdagsverk for arbeidstakere 16-69 år, etter type sykefravær og varighet i kvartaletcsv-iconSykefraværsdagsverk for arbeidstakere 16-69 år, etter type sykefravær og varighet i kvartalet

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken