281829_tabell_292638_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/regledig/aar
281829_tabell_292638
statistikk
2017-01-26T08:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
false
Statistikken dekker fra og med 2015 registrerte arbeidsledige og personer på tiltak hos NAV i november hvert år. Tidligere ble det publisert tall hver måned. NAV publiserer månedstall. SSB publiserer månedlige tall for en bredere gruppe av arbeidsledige gjennom Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU).

Registrerte arbeidsledige (avsluttet i Statistisk sentralbyrå)2016

Innhold

Registrerte ledige 15-74 år, etter utdanningsnivå1
November 2015November 2016November 2015 - November 2016
TotaltProsent
1SSB mangler opplysning om utdanningsnivå for mange innvandrere. For 2014 og nyere årganger inneholder tall for utdanningsnivå beregnede verdier for denne gruppen. For mer informasjon, se Om statistikken på www.ssb.no/utdanning/statistikker/utniv. Tallene på registrerte ledige etter utdanning må ikke forveksles med NAVs ledighetstall etter utdanning. NAVs tall viser arbeidssøkernes selvrapporterte høyeste påbegynte utdanningsnivå. SSBs tall viser til personens høyeste avsluttede utdanningsnivå slik dette er registrert i SSBs utdanningsregister. Dette er i hovedsak basert på det utdanningsinstitusjonene rapporterer inn av fullførte utdanninger. For mer informasjon, se Om statistikken på www.ssb.no/utdanning/statistikker/utniv
2Utdanningsnivå Videregående skole Videregående skole-nivå inkluderer 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.
Hele landet79 15878 154-1 004-1,3
Grunnskole28 24826 685-1 563-5,5
Videregående skole230 48630 280-206-0,7
Universitets- og høgskoleutdanning, kort10 47610 9724964,7
Universitets- og høgskoleutdanning, lang4 2714 96269116,2
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning5 6775 255-422-7,4

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB