Arbeidstakere etter arbeidsstedskommune2000

Innhold

Arkiv for Arbeidstakere etter arbeidsstedskommune - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
29. mai 2002 2000 Flest nye arbeidstakere i Oslo
7. juni 2001 1999 Flest nye arbeidstakere på Østlandet