Grunnlag for arbeidsgiveravgift2015

Innhold

Arkiv for Grunnlag for arbeidsgiveravgift - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
24. juni 2016 2015 Svakere vekst i arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget
25. juni 2015 2014 Grunnlag for arbeidsgiveravgift økte med 4,7 prosent
24. juni 2014 2013 Svakere vekst i arbeidsgiveravgift
25. juni 2013 2012 Vekst i arbeidsgiveravgiften
6. juli 2011 2010 Arbeidsgiveravgiften i privat sektor opp 2,8 prosent
27. juni 2012 2011 Arbeidsgiveravgiften økte med 6,3 prosent