Notater 2004/46

Yrke i sysselsettingsstatistikken

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Yrke i sysselsettingsstatistikken

Ansvarlig

Ole Villund

Serie og -nummer

Notater 2004/46

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

40

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt