Publikasjon

Notater 2006/60

Utvalgsundersøkelsen for egenmeldt sykefravær

Dokumentasjon av utvalgplanen, utvalget for 2006 og standardfeilberegninger

Innhold

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Kontakt