Notater 2006/60

Dokumentasjon av utvalgplanen, utvalget for 2006 og standardfeilberegninger

Utvalgsundersøkelsen for egenmeldt sykefravær

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Utvalgsundersøkelsen for egenmeldt sykefravær. Dokumentasjon av utvalgplanen, utvalget for 2006 og standardfeilberegninger

Ansvarlige

Jørn Ivar Hamre, Anne Vedø

Serie og -nummer

Notater 2006/60

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

53

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt