Rapporter 2001/30

Utenlandske leger og sykepleiere i Norge

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Utenlandske leger og sykepleiere i Norge

Ansvarlig

Trond Havelin

Serie og -nummer

Rapporter 2001/30

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Sysselsetting

ISBN (trykt)

82-537-4984-8

ISSN

0806-2056

Antall sider

27

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt