Notater 2009/41

Hvor forskjellige er de i forhold til majoriteten?

Unge med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning, 4. kv. 2007

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Unge med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning, 4. kv. 2007. Hvor forskjellige er de i forhold til majoriteten?

Ansvarlig

Bjørn Olsen

Serie og -nummer

Notater 2009/41

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Arbeid og lønn, Utdanning, Sysselsetting

Antall sider

22

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt