Personer 15-29 år etter NEET-status, innvandringskategori og utdanningsnivå. 4. kvartal 2013

Tilbake til artikkelen

Personer 15-29 år etter NEET-status, innvandringskategori og utdanningsnivå. 4. kvartal 2013
  Innvandrere Norskfødte med innvandrerforeldre Øvrig befolkning
  I alt NEET I alt NEET I alt NEET
I alt 100 100 100 100 100 100
Grunnskole eller lavere 30 27 48 55 40 62
Videregående skole 16 11 25 17 33 24
Høgskole og universitet 17 11 15 11 21 11
Uoppgitt utdanning 37 51 12 17 7 3

Kontakt