Botid per 1.1.2014 og gjennomsnittlig botid, i alt og etter landbakgrunn. Personer bosatt som enslige mindreårige flyktninger i perioden 1996-2013. Prosent

Tilbake til artikkelen

Botid per 1.1.2014 og gjennomsnittlig botid, i alt og etter landbakgrunn. Personer bosatt som enslige mindreårige flyktninger i perioden 1996-2013. Prosent
  I alt Afghanistan Somalia Irak Sri Lanka Etiopia Eritrea
I alt 5 617 2 464 1 056 453 398 299 367
               
Sum 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Botid 0-3 år 42,6 58,4 35,1 5,7 8,5 23,1 65,9
Botid 4-7 år 23,9 30,0 12,3 26,7 26,4 17,7 17,7
Botid over 7 år 33,6 11,7 52,6 67,5 65,1 59,2 16,3
Gjennomsnittlig botid, år 5,8 3,7 7,6 9,6 9,5 8,3 3,5

Kontakt