Notater 2000/23

En kort beskrivelse av teorier og dataregistre

Sykepleiernes tilpasning i arbeidsmarkedet

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Sykepleiernes tilpasning i arbeidsmarkedet. En kort beskrivelse av teorier og dataregistre

Ansvarlige

Terje Risberg, Gudrun Rogdaberg, Randi Marie Rosvold

Serie og -nummer

Notater 2000/23

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for personstatistikk/Seksjon for befolknings-og utdanningsstatistik

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

46

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt