Antall far-sønn-par etter fars og sønns yrke. Menn 30-60 år, koblede individdata

Tilbake til artikkelen

Antall far-sønn-par etter fars og sønns yrke. Menn 30-60 år, koblede individdata
  Sønns yrke
  Funksjonæryrker Bønder Manuelle yrker, faglærte Manuelle yrker, ufaglærte
Fars yrke        
(1) 1865-1900        
Funksjonæryrker 2 231 188 519 188
Bønder 3 148 20 790 5 016 5 046
Manuelle yrker, faglærte 1 566 495 3 174 901
Manuelle yrker, ufaglærte 1 068 3 797 4 712 5 620
         
(2) 1910-1960        
Funksjonæryrker 6 604 552 2 724 423
Bønder 3 550 10 936 7 787 3 805
Manuelle yrker, faglærte 6 000 1 054 14 886 1 519
Manuelle yrker, ufaglærte 1 386 1 302 5 210 2 601
         
(3) 1960-1980        
Funksjonæryrker 32 009 476 10 449 1 117
Bønder 11 216 9 878 17 485 2 589
Manuelle yrker, faglærte 37 176 899 51 430 3 775
Manuelle yrker, ufaglærte 6 389 527 11 665 4 218
         
(4) 1980-2011        
Funksjonæryrker 152 363 1 259 39 538 11 817
Bønder 14 264 5 983 11 253 3 029
Manuelle yrker, faglærte 119 788 2 417 91 062 24 416
Manuelle yrker, ufaglærte 13 433 615 9 365 4 839

Kontakt