Publikasjon

Rapporter 2013/22

Statistics Norway from cell offices to open landscape

A survey from Department of Administration

Denne publikasjonen er kun på engelsk

Åpne og les publikasjonen i PDF (1.5 MB)

Undersøkelsen om Statistisk sentralbyrås forestående flytting til nye kontorlokaler i Oslo ble gjennomført i tiden 4. – 15. februar blant ansatte i Administrasjons¬avdelingen med arbeidssted i Oslo. Formålet med undersøkelsen var å kartlegge de ansattes synspunkter på den nåværende fysiske utformingen av arbeidsplassen og deres preferanser når det gjelder åpne kontorløsninger versus cellekontorer. I alt 62 ansatte fikk tilsendt spørreskjema og av disse svarte 42. Undersøkelsen viser at et flertall av de ansatte i Administrasjonsavdelingen i Oslo er fornøyd med det fysiske arbeidsmiljøet og at et flertall foretrekker tradisjonelle cellekontorer.

Noen resultater fra undersøkelsen:

 • Nesten halvparten av dem som svarte har en reisetid mellom 30 og 59 minutter hjemmefra til kontoret
 • 65 prosent kommer på jobb før 08.30 for enten å ha noe rolig tid til konsentrasjon, eller til å kunne dra tidligere hjem og unngå rushtidstrafikk
 • 95 prosent er enig i at kommunikasjon og samhandling foregår effektivt i de nåværende kontorlokalene
 • 75 prosent er uenig i påstanden ‘Jeg synes jobben min er nokså utrivelig’
 • Flere kvinner enn menn har tro på at åpen kontorløsning fremmer kommunikasjon
 • 27 prosent er enig i en påstand om at cellekontorer begrenser deling av kunnskap og erfaring mens 24 prosent er usikre
 • 87 prosent foretrekker cellekontor framfor andre kontorløsninger
 • 61 prosent har ikke kjennskap til hva slags type kontorløsning de vil få i de nye lokalene
 • 51 prosent er verken fornøyd eller misfornøyd med fagforeningenes rolle i flytteprosessen
 • 39 prosent er uenig i påstanden ‘Jeg ser fram til å arbeide i de nye kontorlokalene’
 • 42 prosent ser ikke fram til å jobbe på den nye stedet i byen
 • 58 prosent er 50 år eller eldre
 • Mer enn 60 prosent har vært ansatt i Statistisk sentralbyrå i 10 år eller mer

Les mer om publikasjonen