Notater 2011/17

Standard for yrkesklassifisering (STYRK-08)

Ny norsk standard for yrkesklassifiseringen er basert på den internasjonale standarden for yrkesklassifisering som ILO vedtok i 2008 (International Standard Classification of Occupations - ISCO-08).

Den norske standarden er gitt kortnavnet STYRK-08 og erstatter STYRK (Standard for YRkesKlassifisering) som var basert på den tidligere utgaven av den internasjonale standarden fra 1988.

Standarden ligger også i Klass: Klassifikasjoner og kodelister og kan derfra lastes ned i XML, JSON og CSV-format.

Om publikasjonen

Tittel

Standard for yrkesklassifisering (STYRK-08)

Serie og -nummer

Notater 2011/17

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8100-6

ISBN (trykt)

978-82-537-8099-3

Antall sider

227

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt