Samfunnsspeilet, 1994/3

Lønninger i industrien

Norske arbeidere høyest reallønn

Publisert:

Siden 1980 har norske arbeidere hatt en svært gunstig reallønnsutvikling. Blant arbeiderne i EU- og EFTA-landene, har norske arbeidere høyest reallønn. Norske funksjonærer har hatt en svakere reallønnsutvikling enn norske arbeidere. Funksjonærene ligger på sjetteplass i Europa.

Åpne og les artikkelen i PDF (1.5 MB)

Kontakt