Sosiale og økonomiske studier 071

En analyse av endring i kvinners yrkesaktivitet og arbeidstid i 80-årene

Normalisering av deltidsarbeidet

Denne analysen belyser kvinners forhold til arbeidsmarkedet i 80-årene. Utgangspunktet er de omfattende endringene i kvinners yrkesaktivitet som skjedde pA 70-tallet. Forrige tiår var preget av en vekst i sysselsettingen for de fleste grupper av kvinner. Økt deltidsarbeid bidrog til A gjøre denne utviklingen mulig.

De sentrale sporsmålene for den foreliggende analysen er: Hva kjennetegner kvinners yrkesaktivitet og arbeidstidsvalg pA 80-tallet? Følger utviklingen samme spor som i forrige tiår, eller er det snakk som nye yrkes- og arbeidstidsmonstre?

Analysen består av tre deler:

Del 1 gir en oversikt over hovedtrekk endringer i kvinners yrkesaktivitet og arbeidstidsvalg i 80-årene.

I del 2 blir endringene i deltidsarbeidet i dette tiåret beskrevet.

I del 3 blir betydningen av arbeidstid for integrasjon i arbeidsfellesskapet analysert.

Om publikasjonen

Tittel

Normalisering av deltidsarbeidet. En analyse av endring i kvinners yrkesaktivitet og arbeidstid i 80-årene

Ansvarlig

Anne Lise Ellingsæter

Serie og -nummer

Sosiale og økonomiske studier 071

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Likestilling, Sysselsetting

ISBN (trykt)

82-537-2779-8

ISSN

1890-3479

Antall sider

127

Målform

Bokmål

Om Sosiale og økonomiske studier

I serien Sosiale og økonomiske studier publiseres større, vitenskapelige monografier som omhandler områder hvor SSB har forskningsvirksomhet.

Kontakt