Samfunnsspeilet, 1997/1

Nordiske mødres inntog på arbeidsmarkedet

Publisert:

Norden oppfattes ofte som et område med lik politikk og praksis, men nordiske kvinner er ikke alltid så like når det gjelder å kombinere barn og jobb. Spesielt blir forskjellene tydelige når utviklingen sees i et historisk perspektiv. Gunstige permisjonsordninger i forbindelse med fødsler og barnepass har vært viktige for en stabil yrkestilknytning blant kvinner, noe som har gitt svenske mødre et forsprang. Norge har lenge vært nordens "sinke" på dette feltet, viser både tidligere forskning og resultater fra et pågående nordisk komparativt prosjekt i Statistisk sentralbyrå.

Åpne og les artikkelen i PDF (2.5 MB)

Kontakt