Økonomiske analyser, 5/2008

Makroøkonomiske konsekvenser av redusert arbeidstid

Publisert:

Inntekten, eller verdiskapningen, i Norge er nært knyttet til hvor mye vi jobber. En reduksjon i arbeidstiden vil derfor på sikt føre til at inntektene utenom oljeinntektene synker om lag tilsvarende. En kan håpe på noen gevinster i form av høyere produktivitet i de gjenværende timene, lavere sykefravær og økt yrkestilknytning, men våre beregninger viser at de samlede inntektene i Norge reduseres. Reduserte inntekter gir redusert forbruk av varer og tjenester. En arbeidstidsforkortelse innebærer således at økt fritid prioriteres framfor et høyere forbruk.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt