Notater 2011/19

En generell beskrivelse av innsamling og revisjon av datagrunnlaget

Lønnsstatistikk - kontroll og kvalitetssikring

Kontroll- og revisjonsrutiner henger tett sammen med datafangst. Det vil si at framdrift og kvalitet i datafangsten virker inn på hvordan kontroll- og revisjonen legges opp.

Kontroll- og revisjonsrutiner henger tett sammen med datafangst. Det vil si at framdrift og kvalitet i datafangsten virker inn på hvordan kontroll- og revisjonen legges opp.

I lønnsstatistikken oppfordres oppgavegiverne til å levere data elektronisk, fortrinnsvis via Altinn, eventuelt på cd. Det finnes også en løsning med levering på papirskjema. Kontroll og kvalitetssikring av data foregår både ute hos oppgavegiver, i Altinn-portalen og gjennom interne rutiner for mottak av data. I tillegg kontrolleres og korrigeres dataene gjennom et omfattende system laget i SAS, og til slutt har vi utviklet rutiner for kontroll på aggregert nivå fram mot publisering.

Dette notatet beskriver i hovedsak deler av prosess 4 og 5, hvordan kontroll og kvalitetssikring av datagrunnlaget ivaretas i gjennomføring av datafangst og klargjøring av dataene. I tillegg er det gitt en kort beskrivelse av populasjon og utvalgsetablering.

Om publikasjonen

Tittel

Lønnsstatistikk - kontroll og kvalitetssikring. En generell beskrivelse av innsamling og revisjon av datagrunnlaget

Ansvarlig

Sigrun Kristoffersen

Serie og -nummer

Notater 2011/19

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8116-7

ISBN (trykt)

978-82-537-8115-0

Antall sider

43

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt