Lønnsforskjeller etter utdanning. Andel ansatte og gjennomsnittlig månedslønn. 2016

Tilbake til artikkelen

Lønnsforskjeller etter utdanning. Andel ansatte og gjennomsnittlig månedslønn. 2016
  Andel ansatte Gjennomsnittlig månedslønn Kvinners andel av menns lønn
  Menn Kvinner Menn Kvinner
Alle ansatte     46 200 39 800 86
           
Grunnskole eller uoppgitt utdanning     35 000 31 300 89
           
Videregående utdanning 100 100 44 100 36 300 82
Allmenne fag 17 28 44 800 35 600 79
Humanistiske og estetiske fag 1 5 38 600 34 100 88
Økonomiske og administrative fag 8 19 48 100 39 000 81
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 59 8 44 200 37 300 84
Helse-, sosial- og idrettsfag 4 32 38 400 35 600 93
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 6 5 44 900 34 400 77
           
Universitets- og høgskoleutdanning, lavere nivå 100 100 53 900 42 800 79
Humanistiske og estetiske fag 8 8 47 900 42 000 88
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 15 27 45 200 41 600 92
Samfunnsfag og juridiske fag 6 5 47 800 41 200 86
Økonomiske og administrative fag 23 15 63 800 47 400 74
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 28 5 56 500 46 800 83
Helse-, sosial- og idrettsfag 11 37 44 500 41 800 94
           
Universitets- og høgskoleutdanning, høyere nivå og forskerutdanning 100 100 65 500 52 600 80
Humanistiske og estetiske fag 8 13 48 600 45 100 93
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 2 8 47 100 44 500 94
Samfunnsfag og juridiske fag 14 22 62 000 51 600 83
Økonomiske og administrative fag 12 12 69 500 53 400 77
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 42 20 68 700 57 400 84
Helse-, sosial- og idrettsfag 14 22 69 300 56 900 82

Kontakt