Notater 2003/74

Dokumentasjon av utvalg og beregning av vekter

Lønnsstatistikk privat sektor 1997-2001

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Lønnsstatistikk privat sektor 1997-2001. Dokumentasjon av utvalg og beregning av vekter

Ansvarlig

Knut Håkon Grini

Serie og -nummer

Notater 2003/74

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

35

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt