Notater 2004/04

Kvaliteten i arbeidsmarkedsdelen i Folke- og boligtellingen 2001

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Kvaliteten i arbeidsmarkedsdelen i Folke- og boligtellingen 2001

Ansvarlig

Aslaug Hurlen Foss

Serie og -nummer

Notater 2004/04

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Seksjon for statistiske metoder og standarder

Emner

Metoder og dokumentasjon, Metoder og dokumentasjon

Antall sider

41

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt