Rapporter 2001/05

Effekter på arbeidstilbud og inntektsfordeling

Kontantstøtten

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Kontantstøtten. Effekter på arbeidstilbud og inntektsfordeling

Ansvarlige

Lars Håkonsen, Tom Kornstad, Knut Løyland, Thor Olav Thoresen

Serie og -nummer

Rapporter 2001/05

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Inntekt og formue , Trygd og stønad, Sysselsetting

ISBN (trykt)

82-537-4901-5

ISSN

1892-7513

Antall sider

67

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt