Samfunnsspeilet, 1996/2

Konsentrasjon av innvandrere på arbeidsmarkedet

Publisert:

Mer enn hver tiende yrkesaktive innvandrer jobber i en bedrift hvor halvparten eller mer av arbeidsstokken består av utlendinger. Dette gjelder særlig asiatiske innvandrere. Innvandrere med kort botid i Norge er i sterkere grad ansatt i slike bedrifter enn de som har bodd her i lang tid. Dessuten er nyankomne innvandrere de forste årene sterkt konsentrert innenfor enkelte bransjer, f.eks. rengjøringsvirksomhet, men med tiden sprer de seg på flere næringer.

Åpne og les artikkelen i PDF (2.4 MB)

Kontakt