Sysselsatte 15 -74 år, etter innvandringsbakgrunn og verdensregion. 4. kvartal 2002-2012. Antall og prosentvis endring

Tilbake til artikkelen

Sysselsatte 15 -74 år, etter innvandringsbakgrunn og verdensregion. 4. kvartal 2002-2012. Antall og prosentvis endring1
  2002 2007 2012 Endring 2002-2012
  Antall Prosent
116-74 år i 2002.
I alt 2 267 000 2 484 002 2 589 000 322 000 14,2
Befolkningen ekskl. innvandrere 2 127 993 2 270 858 2 255 021 127 028 6,0
Innvandrere 139 007 213 144 333 979 194 972 140,3
           
Norden 32 836 35 333 46 676 13 840 42,1
Vest-Europa ellers 19 467 27 173 39 288 19 821 101,8
EU land i Øst-Europa 7 186 30 549 89 490 82 304 1 145,3
Øst-Europa ellers 15 065 23 695 30 282 15 217 101,0
Nord-Amerika/Oseania 3 983 5 020 6 501 2 518 63,2
Asia 43 916 65 135 85 923 42 007 95,7
Afrika 10 580 17 733 24 705 14 125 133,5
Sør-/Mellom-Amerika 5 974 8 506 11 114 5 140 86,0

Kontakt