Personer 15 -74 år etter innvandrerbakgrunn og alder. Prosent

Tilbake til artikkelen

Personer 15 -74 år etter innvandrerbakgrunn og alder. Prosent1
  2002 2012
  Befolkningen for øvrig Innvandrere Befolkningen for øvrig Innvandrere
116-74 år i 2002.
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0
15(16)-19 år 6,8 5,4 9,3 4,9
20-24 år 8,4 9,3 9,1 8,3
25-39 år 30,1 41,4 23,9 45,0
40-54 år 28,8 28,8 28,0 29,1
55-66 år 17,7 11,2 20,3 9,7
66-74 år 8,2 3,9 9,4 2,9

Kontakt