Endringer i antall sysselsatte 15 -74 år, etter innvandrerbakgrunn og verdensregion. 4. kvartal. 2002-2012

Tilbake til artikkelen

Endringer i antall sysselsatte 15 -74 år, etter innvandrerbakgrunn og verdensregion. 4. kvartal. 2002-20121
  Antall Є Gruppenes prosentandel av veksten
116-74 år 2002-2004.
Total vekst i antall sysselsatte 322 000 100,0
Av dette    
Befolkningen ekskl. innvandrere 127 028 39,4
Innvandrere 194 972 60,6
Av dette    
Norden 13 840 4,3
Vest-Europa ellers 19 821 6,2
EU-land i Øst-Europa 82 304 25,6
Øst-Europa ellers 15 217 4,7
Nord-Amerika/Oseania 2 518 0,8
Asia 42 007 13,0
Afrika 14 125 4,4
Sør-/ Mellom-Amerika 5 140 1,6

Kontakt