Sysselsatte innvandrere etter landbakgrunn, kjønn, arbeidstid per uke og botid. 15-74 år. 4. kvartal 2016. Prosent

Tilbake til artikkelen

Sysselsatte innvandrere etter landbakgrunn, kjønn, arbeidstid per uke og botid. 15-74 år. 4. kvartal 2016. Prosent
  I alt Under 4 år 4-6 år 7-9 år 10-14 år 15-19 år 20-24 år 25 år og mer
Afrika, Asia etc.                
Menn 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Under 20 timer 14,1 21,6 18,6 13,8 14,0 12,7 9,2 8,2
20 inntil 30 timer 6,2 6,8 8,4 7,0 6,7 5,5 4,1 4,4
30 timer og mer 79,7 71,6 73,0 79,2 79,3 81,8 86,7 87,3
Kvinner 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Under 20 timer 24,2 32,0 32,6 27,7 24,3 21,6 16,0 15,7
20 inntil 30 timer 13,6 12,3 14,2 15,2 15,0 14,0 12,1 11,4
30 timer og mer 62,2 55,6 53,3 57,2 60,7 64,4 72,0 72,9
                 
EU etc.                
Menn 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Under 20 timer 5,3 5,8 5,0 4,1 5,0 6,6 5,8 8,0
20 inntil 30 timer 3,3 3,6 3,3 2,7 3,4 3,1 3,5 4,3
30 timer og mer 91,3 90,6 91,7 93,3 91,6 90,3 90,7 87,7
Kvinner 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Under 20 timer 17,6 21,2 19,3 17,0 14,4 13,5 12,4 16,1
20 inntil 30 timer 10,9 10,3 11,3 11,7 10,8 11,1 10,4 10,8
30 timer og mer 71,5 68,5 69,5 71,3 74,8 75,4 77,3 73,1

Kontakt