Innvandrere (20-66 år) med svak tilknytning til arbeidsmarkedet, etter status i System for persondata (SFP) og kjønn. 4. kvartal 2011

Tilbake til artikkelen

Innvandrere (20-66 år) med svak tilknytning til arbeidsmarkedet, etter status i System for persondata (SFP) og kjønn. 4. kvartal 2011
  Begge kjønn Menn Kvinner
  Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent
1Her inngår også personer med nedsatt arbeidsevne, ikke på tiltak.
I alt 73 457 100,0 29 901 100,0 43 556 100,0
Sosialhjelp 5 746 7,8 2 997 10,0 2 749 6,3
Forsørgerytelser, med mer1 5 888 8,0 726 2,4 5 162 11,9
Ukjent status i SFP, hadde inntekt 43 173 58,8 18 184 60,8 24 989 57,4
Ukjent status i SFP, hadde ingen inntekt 18 650 25,4 7 994 26,7 10 656 24,5

Kontakt