Samfunnsspeilet, 2000/4

Husholdningens kildesortering

Publisert:

Hvor mye tid og energi går med til sortering av husholdningsavfall, og bør tidsbruken tas hensyn til når myndighetenes gjenvinningsmål blir mer ambisiøse? Vi har spurt et tilfeldig utvalg av befolkningen om deres kildesorteringsinnsats. Ni av ti oppga at de sorterte minst én type avfall, og i snitt oppga hver av de spurte at de bruker bortimot en halvtime i uka til kildesortering. Fire av ti spurte bruker varmt vann til rengjøring av avfall. I gjennomsnitt er de villige til å betale 176 i året kroner for at andre skal overta sorteringen for dem. Og selv om enkelte oppfatter innsatsen som pålagt, er moralske motiver for kildesortering også utbredt.

Åpne og les artikkelen i PDF (16.5 MB)

Kontakt