Samfunnsspeilet, 1996/2

Innvandrere i Norge

Høyt utdannet, men lite etterspurt arbeidskraft

Publisert:

Flere av innvandrerne har universitets- eller høgskoleutdanning enn norskfødte. Dette gjelder både for dem som er yrkesaktive og dem som er arbeidssøkere. Yrkesaktiviteten er imidlertid lavere og den registrerte arbeidsledigheten høyere blant innvandrerne, uavhengig av utdanningsnivå. Høyt utdannede ikke-vestlige arbeidstakere har 20 prosent lavere lønnsinntekt enn norskfødte, mens vestlige innvandrere har en lønnsinntekt på samme nivå.

Åpne og les artikkelen i PDF (1.7 MB)

Kontakt