Samfunnsspeilet, 1995/2

Høy arbeidsledighet blant innvandrere

Publisert:

Innvandrere har lavere yrkesdeltakelse enn norskfødte. De er dessuten overrepresentert i næringer som sysselsetter mange ufaglærte, selv om de i gjennomsnitt har høyere utdanning enn nordmenn. Det er særlig innvandrere fra den tredje verden og Øst-Europa som møter stengte dører på det norske arbeidsmarkedet. I 1994 var arbeidsledigheten blant disse tre-fire ganger så høy som for nordmenn og innvandrere fra industrialiserte land. Men yrkesdeltakelsen øker og ledigheten avtar med økt botid i Norge.

Åpne og les artikkelen i PDF (1.5 MB)

Kontakt