Notater 2017/43

Dokumentasjon

Framskrivning av sysselsettingen etter næring og utdanning

I dette notatet dokumenteres en modell for det norske arbeidsmarkedet som skal brukes til å framskrive sysselsetting etter forskjellige typer utdanning.

 

I den virkelige økonomien er det flere mekanismer som kan påvirke sysselsettingens utdanningssammensetting framover. Formålet med modellen som dokumenteres her er å fremheve og analysere to av disse mekanismene: (1) næringsstruktur og (2) spesialisering innenfor hver næring. 

Sysselsettingsframskrivningen bygger på tre trinn. Samlet sysselting etter næring er først framskrevet med modellen KVARTS. I andre trinn fordeles framskrevet sysselsettingen etter næring til tre utdanningsnivåer per næring. I tredje trinn framskrives sysselsetting etter næring og utdanningsnivå til 28 utdanningsgrupper.

 

Om publikasjonen

Tittel

Framskrivning av sysselsettingen etter næring og utdanning. Dokumentasjon

Serie og -nummer

Notater 2017/43

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

ISBN 978-82-537-9637-6

Antall sider

15

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt