Samfunnsspeilet, 2000/4

Fra arbeidsledighet til knapphet på arbeidskraft

Publisert:

I dag står vi overfor en situasjon på arbeidsmarkedet med relativt lav arbeidsledighet og med stor mangel på arbeidskraft innenfor visse bransjer Spesielt vanskelig er det å skaffe nok arbeidskraft innenfor helsesektoren hvor underskuddet av helsepersonell ser ut til å øke for hvert år Samtidig er yrkesfrekvensen i befolkningen høyere enn noensinne. Må vi leve med knapphet på arbeidskraft for all framtid? Og hvorfor er mangelen på helsepersonell så stor allerede nå —flere år før eldrebølgen har nådd oss?

Åpne og les artikkelen i PDF (9.2 MB)

Kontakt