Fortsatt nedgang i innvandrerledigheten

Publisert:

Den registrerte ledigheten for innvandrere var på 7,1 prosent i 1. kvartal 2017. Dette var en nedgang på 0,7 prosentpoeng fra samme periode året før. For resten av befolkningen lå den registrerte ledigheten på 2,3 prosent. Her var det en nedgang på 0,1 prosentpoeng.

Om lag 31 500 innvandrere var registrert helt ledige ved utgangen av februar 2017 som er referansetidspunktet for 1. kvartal. Disse utgjorde 37 prosent av registrerte ledige totalt.

Figur 1

Figur. Arbeidsledighet blant innvandrere, registerbasert, 1. kvartal. Klikk på bildet for større versjon.

Økning i antall deltakere på arbeidsmarkedstiltak

Det har på den annen side vært en økning blant innvandrere som deltar på arbeidsmarkedstiltak fra 2016 til 2017 på 1 800, noe som tilsvarer en økning på 24,7 prosent i denne deltakergruppen. I alt 40 820 innvandrere var registrert helt ledige eller deltakere på arbeidsmarkedstiltak (dvs. bruttoledighet) i 1. kvartal 2017. Det tilsvarer en bruttoledighet på 9,3 prosent for innvandrere (i prosent av arbeidsstyrken). Det var en reduksjon på 0,3 prosentpoeng i bruttoledigheten fra 2016 til 2017. For øvrig var bruttoledigheten i resten av befolkningen på 2,8 prosent i 1. kvartal 2017. Denne var 0,1 prosentpoeng lavere enn året før.

Afrikanske innvandrere har fortsatt høyest ledighet

Det var nedgang i registrert ledighet i alle innvandrergruppene, men i noe varierende grad. Innvandrere fra EU-landene i Øst-Europa hadde størst nedgang, på 1,3 prosentpoeng, mens de fra samme del av Europa utenom EU hadde 0,9 prosentpoeng lavere ledighet. Også innvandrere fra Afrika og Latin-Amerika hadde en viss nedgang, begge grupper med 0,8 prosentpoeng. De øvrige innvandrergruppene hadde en reduksjon i ledigheten på mellom 0,1 og 0,5 prosentpoeng.

Afrikanske innvandrere er fortsatt gruppen med høyest ledighet på 11,1 prosent. Dette må bl.a. ses på bakgrunn av den store andelen flyktninger i denne gruppen. Innvandrere fra EU-landene i Øst-Europa hadde i februar 2017 nest høyest ledighet på 8,5 prosent. Dernest kom innvandrere fra Latin-Amerika og Asia som også dette kvartalet lå svært likt, med henholdsvis 7,5 og 7,4 prosent registrert ledige, mens innvandrerne fra Øst-Europa utenom EU hadde en ledighet på 6,3 prosent. Som vanlig lå de øvrige gruppene et godt stykke under snittet for innvandrere: Vest-Europa (4,2 prosent), Nord-Amerika og Oseania (3,8 prosent) og Norden (3,1 prosent).

Menn har høyere ledighet

Tall fordelt på kjønn viser litt høyere ledighet blant innvandrermenn, 7,4 prosent mot innvandrerkvinnenes 6,8 prosent ledige i 1. kvartal. I befolkningen utenom innvandrergruppen ligger også menn høyest, med 2,8 prosent ledige mot 1,7 prosent blant kvinnene.

Høyest ledighet i Rogaland

Rogaland hadde høyest registrert ledighet blant innvandrere i 1. kvartal 2017 med 10,2 prosent. Dette fylket hadde også høyest ledighet totalt (4,7 prosent). Troms lå lavest med 4,2 prosent registrerte ledige innvandrere.

De aller fleste fylkene hadde nedgang i den registrerte ledigheten blant innvandrere fra 2015 til 2017. Av disse var det Aust-Agder og Sogn og Fjordane som hadde størst reduksjon med litt over 2 prosentpoeng i begge fylker. Kun 3 fylker hadde økning. Denne var sterkest i Finnmark på 1,1 prosentpoeng.

Lavere ledighet blant norskfødte med innvandrerforeldre enn blant innvandrere

Norskfødte med innvandrerforeldre utgjør fortsatt en liten gruppe arbeidsledige. Den bestod i 1. kvartal 2017 av 1 174 registrerte helt ledige. I denne befolkningsgruppen er flertallet mellom 15 og 29 år, og blant dem var ledigheten på 4,1 prosent. Til sammenlikning var den registrerte ledigheten på 8,2 prosent blant innvandrere og 3,2 prosent i befolkningen ellers i aldersgruppen 15 – 29 år.

Både norskfødte med innvandrerforeldre og de i befolkningen uten innvandrerbakgrunn 15-29 år hadde en nedgang på 0,7 prosentpoeng i forhold til 1. kvartal i fjor, mens ledigheten gikk ned med 1 prosentpoeng blant innvandrerne i samme alder.

Figur 2. Innvandrere som er registrert arbeidsledige etter bostedsfylke. I prosent av arbeidsstyrken. Utgangen av februar 2017

Prosent
Finnmark Finnmárku 7.3
Troms Romsa 4.2
Nordland 6.3
Nord-Trøndelag 7.2
Sør-Trøndelag 6.6
Møre og Romsdal 8.0
Sogn og Fjordane 5.0
Hordaland 8.3
Rogaland 10.2
Vest-Agder 8.7
Aust-Agder 8.7
Telemark 9.0
Vestfold 8.5
Buskerud 6.7
Oppland 6.2
Hedmark 6.5
Oslo 6.2
Akershus 5.2
Østfold 8.9
Hele landet 7.1
  

Kontakt