Fortsatt færre ledige innvandrere

Publisert:

Den registrerte ledigheten for innvandrere var 6,1 prosent i andre kvartal i år, mot 1,9 i resten av befolkningen. Begge grupper hadde nedgang siste år.

Om lag 27 200 innvandrere var registrert helt ledige ved utgangen av mai 2017, som er referansetidspunktet for andre kvartal. Disse utgjorde 38 prosent av registrerte ledige totalt, viser statistikken Arbeidsledighet blant innvandrere.

Figur 1

Figur. Arbeidsledighet blant innvandrere, registertbasert. 2. kvartal 2017. Klikk på bildet for større versjon.

Flere på arbeidsmarkedstiltak

Det har på den andre siden vært en økning fra i fjor på 1 655 innvandrere som deltar på arbeidsmarkedstiltak, noe som tilsvarer en økning på 20,5 prosent i denne deltakergruppen.

I alt 36 885 innvandrere var registrert helt ledige eller som deltakere på arbeidsmarkedstiltak (dvs. bruttoledighet) i andre kvartal. Dette gir en bruttoledighet på 8,3 prosent for innvandrere (i prosent av arbeidsstyrken). Bruttoledigheten har gått ned 0,5 prosentpoeng i denne gruppen fra andre kvartal i fjor. I resten av befolkningen lå bruttoledigheten på 2,4 prosent i andre kvartal i år. Det er 0,2 prosentpoeng lavere enn året før.

Afrikanske innvandrere har fortsatt høyest ledighet

Det var nedgang i registrert ledighet i de fleste innvandrergruppene fra mai 2016 til mai 2017. Størst var nedgangen blant dem fra EU-landene i Øst-Europa og Latin-Amerika med henholdsvis 1,4 og 1,3 prosentpoeng.

Også innvandrere fra Øst-Europa for øvrig og Afrika hadde en viss reduksjon, begge grupper med 1,1 prosentpoeng. Med unntak av gruppen fra Nord-Amerika og Oseania, som hadde en marginal økning, var det en nedgang i de øvrige gruppene på mellom 0,5 og 0,8 prosentpoeng.

Afrikanske innvandrere er fortsatt gruppen med høyest ledighet, på 10 prosent. Dette må blant annet ses på bakgrunn av den store andelen flyktninger i denne gruppen. Innvandrere fra EU-landene i Øst-Europa hadde i mai nest høyest ledighet, på 6,9 prosent.

Dernest kommer innvandrere fra Asia og Latin-Amerika som også dette kvartalet lå ganske likt, med henholdsvis 6,6 og 6,4 prosent registrert ledige, mens innvandrerne fra Øst-Europa utenom EU hadde en ledighet på 5,5 prosent. Som vanlig lå de øvrige gruppene langt under snittet for innvandrere: Vest-Europa (3,5 prosent), Nord-Amerika og Oseania (3,2 prosent) og Norden (2,5 prosent).

Omtrent lik ledighet blant innvandrermenn og -kvinner

Menn hadde noe større nedgang enn kvinner. Blant innvandrere var den henholdsvis 1,1 og 0,7 prosentpoeng og i resten av befolkningen respektive 0,4 og 0,2 prosentpoeng. Den registrerte ledigheten blant menn og kvinner i innvandrerbefolkningen ble omtrent utjevnet i andre kvartal, Andelene var henholdsvis 6,1 og 6,0 prosent. I befolkningen ellers lå menn noe høyere enn kvinner, 2,2 mot 1,5 prosent.

Høyest ledighet i Rogaland

Rogaland har fortsatt høyest registrert ledighet blant innvandrere i andre kvartal, med 8,6 prosent. Dette fylket hadde også høyest ledighet totalt (3,8 prosent). Troms lå lavest med 4 prosent registrerte ledige innvandrere. Også Akershus hadde et lavt nivå med 4,5 prosent ledige innvandrere.

De aller fleste fylkene hadde nedgang i den registrerte ledigheten blant innvandrere fra 2016 til 2017. Av disse var det Aust-Agder som hadde størst reduksjon, med 2,4 prosentpoeng.

Figur 2. Innvandrere som er registrert arbeidsledige etter bostedsfylke. I prosent av arbeidsstyrken. Utgangen av mai 2017

Prosent
Finnmark Finnmárku 6.4
Troms Romsa 4.0
Nordland 5.7
Nord-Trøndelag 6.8
Sør-Trøndelag 6.0
Møre og Romsdal 6.6
Sogn og Fjordane 3.9
Hordaland 7.0
Rogaland 8.6
Vest-Agder 7.8
Aust-Agder 7.1
Telemark 7.1
Vestfold 7.4
Buskerud 5.8
Oppland 4.5
Hedmark 5.4
Oslo 5.4
Akershus 4.5
Østfold 7.4
Hele landet 6.1

Lavere ledighet blant norskfødte med innvandrerforeldre enn blant innvandrere

Norskfødte med innvandrerforeldre utgjør fortsatt en liten gruppe arbeidsledige. Den bestod i andre kvartal av 978 registrerte helt ledige. I denne befolkningsgruppen er to tredeler mellom 15 og 29 år, og blant dem var ledigheten 3,2 prosent. Til sammenlikning var den registrerte ledigheten 6,5 prosent blant innvandrere og 2,5 prosent i befolkningen ellers i aldersgruppen 15–29 år.

Begge grupper med innvandrerbakgrunn i alderen 15–29 år hadde en nedgang på rundt 1 prosentpoeng fra andre kvartal i fjor, mens ledigheten gikk ned med 0,6 prosentpoeng blant befolkningen for øvrig i samme alder.

Kontakt