Samfunnsspeilet, 1994/3

Flere kvinner i arbeid i Norge enn i EU

Publisert:

Andelen yrkesaktive kvinner er klart høyere i Norge enn i de fleste EU-land. Det har bl.a. sammenheng med at deltidsarbeid er relativt mye utbredt blant norske kvinner. Den kvinnelige yrkesdeltakelsen innenfor EU er lavest i Hellas, Irland og Spania. Høyest er den i Danmark. Arbeidsledigheten blant norske kvinner er bare halvparten av gjennomsnittet i EU.

Åpne og les artikkelen i PDF (1.5 MB)

Kontakt