Andel sysselsatte 15-66 år i alt og etter ulike definisjoner av funksjonshemning. 2 kvartal 2013

Tilbake til artikkelen

Andel sysselsatte 15-66 år i alt og etter ulike definisjoner av funksjonshemning. 2 kvartal 2013
  Andel sysselsatte
I alt 74,2
Ikke funksjonshemmet 82,4
   
Funksjonshemmede i alt 42,7
Funksjonshemmet kun ett av årene 59,4
Funksjonshemmet to år på rad 30,9

Kontakt