Sysselsettingsandel blant 25-49-åringer, etter kjønn, alder, barnas alder og innvandrerkategori. 2019

Tilbake til artikkelen

Sysselsettingsandel blant 25-49-åringer, etter kjønn, alder, barnas alder og innvandrerkategori. 2019
Alder Familietype Befolkningen eksklusive innvandrere Innvandrere
Menn Kvinner Menn Kvinner
25-29 år Familier med små barn (yngste barn 0-5 år) 0,94 0,80 0,81 0,46
25-29 år Familier med store barn (yngste barn 6-17 år) 0,88 0,77 0,77 0,55
25-29 år Familier uten barn 0-17 år 0,85 0,86 0,69 0,65
30-39 år Familier med små barn (yngste barn 0-5 år) 0,96 0,88 0,84 0,62
30-39 år Familier med store barn (yngste barn 6-17 år) 0,94 0,85 0,83 0,71
30-39 år Familier uten barn 0-17 år 0,84 0,81 0,71 0,70
40-49 år Familier med små barn (yngste barn 0-5 år) 0,94 0,88 0,80 0,64
40-49 år Familier med store barn (yngste barn 6-17 år) 0,95 0,89 0,83 0,73
40-49 år Familier uten barn 0-17 år 0,81 0,76 0,71 0,69

Kontakt