Færre svensker, men flere polakker og litauere

Publisert:

Over 79 000 lønnstakere arbeidet i Norge på korttidsopphold per 4. kvartal 2016. Det har vært en markant nedgang i antall svensker. Samtidig har antallet litauere og polakker økt, slik at det nå for første gang er flere polakker enn svensker på korttidsopphold.

Sysselsatte på korttidsopphold omfatter personer som arbeider i Norge uten at de er registrert som bosatt i Det sentrale folkeregisteret. Dette gjelder blant annet personer som pendler til arbeidet i Norge i lengre og kortere perioder av gangen. Personer bosatt i utlandet kan altså ha et arbeidsforhold i Norge som strekker seg over flere år.

2000 flere på korttidsopphold

I 4. kvartal 2016 var det om lag 2 000 flere som arbeidet i Norge på korttidsopphold enn på samme tid året før. Det var drøyt 17 700 lønnstakere med bakgrunn fra Sverige, som er 17 prosent færre enn i samme kvartal året før. Antallet lønnstakere på korttidsopphold fra EU-land i Øst-Europa fortsetter å øke, fra 34 900 i 4. kvartal 2015 til 40 500 i 4. kvartal 2016 da det for første gang var flere polakker enn svensker på korttidsopphold i Norge.

Primært bygg og anlegg og utleie av arbeidskraft

En stor andel av de sysselsatte på korttidsopphold jobber innenfor bygg og anlegg (27 prosent) eller blir utleid gjennom bemanningsbyråer (17 prosent). Det er i disse næringene vi finner den største veksten i fra 2015 til 2016. Innenfor næringsgruppa bergverksdrift og utvinning ser vi derimot en nedgang på 23 prosent i antall sysselsatte på korttidsopphold.

Kontakt