Publikasjon

Notater 2005/45

Estimering av fylkesfordelte og sektorfordelte tall for egenmeldt sykefravær

Dokumentasjon av metode og system, og resultater

Innhold

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Kontakt