Notater 2005/45

Dokumentasjon av metode og system, og resultater

Estimering av fylkesfordelte og sektorfordelte tall for egenmeldt sykefravær

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Estimering av fylkesfordelte og sektorfordelte tall for egenmeldt sykefravær. Dokumentasjon av metode og system, og resultater

Ansvarlig

Jørn Ivar Hamre

Serie og -nummer

Notater 2005/45

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Metoder og dokumentasjon, Arbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter

Antall sider

67

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt