Samfunnsspeilet, 1995/3

Langtidsledige

Den frigjorte tiden - problem eller mulighet?

Publisert:

Mange langtidsarbeidsledige har problemer med å strukturere tiden og fylle dagene med meningsfylte gjøremål, men en del ser også klare fordeler ved den frigjorte tiden. Noen har dessuten et tvetydig forhold til tiden og ser både fordeler og ulemper. Kvinner ser mer positivt på den ledige tiden enn menn. Kjønnsforskjellen bunner dels i at kvinner i mindre grad enn menn knytter sin identitet til yrkesarbeidet.

Åpne og les artikkelen i PDF (1.5 MB)

Kontakt