Tabell 1. Antall og andel i arbeid to år etter endt utdanning, etter høyeste fullførte utdanningsnivå. To kohorter av unge 15-29 år.

Tilbake til artikkelen

Tabell 1. Antall og andel i arbeid to år etter endt utdanning, etter høyeste fullførte utdanningsnivå. To kohorter av unge 15-29 år.
  2008-kohorten 2015-kohorten
  Menn antall Menn % Kvinner antall Kvinner % Menn antall Menn % Kvinner antall Kvinner %
Ungdomsskole/uoppgitt 5 238 56 4 279 56 4 312 48 3 314 47
Videregående 4 801 81 5 251 82 6 575 79 5 523 78
Universitet 5 185 91 9 339 91 8 065 88 13 259 89

Kontakt