Økonomiske analyser, 2/2011

Blir korttidsinnvandrerne i Norge?

Publisert:

Etter EU-utvidelsen i 2004 har det vært en sterk vekst i arbeidsinnvandringen til Norge. Dette gjelder særlig i korttidsinnvandringen, det vil si lønnstakere som ikke er registrert som bosatt. I denne artikkelen ser vi på i hvilken grad korttidsinnvandrere blir i Norge, og i hvilken grad de er tilknyttet arbeidsmarkedet. Tilknytningen til norsk arbeidsliv måles ved å se om en person arbeider i Norge også i de etterfølgende årene, og om personen skifter status til å bli registrert som bosatt. Vi finner at en stor andel av korttidsinnvandrerne ikke blir her permanent. Videre finner vi at det var svært få korttidsinnvandrere i 2005 og 2007 som to år senere var bosatt og benyttet en velferdsordning.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt