Avtalt lønn opp 0,7 prosent i industri

Publisert:

Foreløpig lønnsindeks for gjennomsnittlig avtalt månedslønn for heltidsansatte i industri viser en endring på 0,7 prosent fra 4. kvartal 2016 til 1. kvartal 2017.

Til sammenligning viser indeksen en økning på 0,1 prosent for heltidsansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift og en nedgang på 0,7 prosent for varehandel. I bygge- og anleggsvirksomhet ser vi en økning på 0,3 prosent i indeksen.

Lønnsindeks for heltidsansatte i helseforetak

Den kvartalsvise lønnsindeksen er nært knyttet til den årlige lønnsstatistikken. Lønnsbegrepene som de to indeksseriene bygger på (avtalt lønn og månedslønn) er identiske med lønnsbegrepene som benyttes i årlig lønnsstatistikk. Utviklingen i avtalt lønn er direkte sammenlignbar mellom de to statistikkene. Den årlige lønnsstatistikken for ansatte i helseforetakene er avsluttet, og derfor er også den kvartalsvise lønnsindeksen avsluttet med 4. kvartal 2016.

Kontakt