Rapporter 2008/18

Makroøkonomiske konsekvenser ved redusert arbeidstid

Arbeid og fritid - prioriteringer i det 21. århundre

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Arbeid og fritid - prioriteringer i det 21. århundre. Makroøkonomiske konsekvenser ved redusert arbeidstid

Ansvarlige

Roger Bjørnstad, Roger Hammersland, Inger Holm

Serie og -nummer

Rapporter 2008/18

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Sysselsetting

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7372-8

ISBN (trykt)

978-82-537-7371-1

ISSN

0806-2056

Antall sider

130

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt