Andel sysselsatte som opplever ulike jobbkrav, etter om man tar med seg jobben hjem daglig eller ikke. Sysselsatte 18-66 år. 2013. Prosent

Tilbake til artikkelen

Andel sysselsatte som opplever ulike jobbkrav, etter om man tar med seg jobben hjem daglig eller ikke. Sysselsatte 18-66 år. 2013. Prosent
  Tar med seg jobben hjem daglig Tar ikke med seg jobben hjem daglig
Jobber vanligvis minst    
5 timer overtid i uka 33 10
Har meget ofte eller alltid for mye å gjøre 29 15
Meget ofte eller alltid nødvendig å arbeide i et høyt tempo 32 20
Må sløyfe lunsjen, jobbe utover vanlig arbeidstid eller ta med arbeid hjem 46 20
     
Meget ofte eller alltid engasjert i arbeidet sitt 62 44
Føler i svært høy grad tilhørighet med bedriften 55 36
Er ganske eller svært fornøyd med jobben sin 92 89
     
Kravene på jobb forstyrrer hjemme- eller familieliv nokså ofte, meget ofte eller alltid 25 9
Føler seg psykisk utmattet når man kommer hjem fra arbeidet 13 10
Får daglig nok hvile/avkobling mellom arbeidsdagene 64 72
Antall sysselsatte 2 117 6 166

Kontakt