Sammenhengen mellom grenseløst arbeidsliv og kjønn, alder og familiefase blant sysselsatte i alderen 18-66 år. Logistisk regresjon. 2013. Antall personer = 8 283

Tilbake til artikkelen

Sammenhengen mellom grenseløst arbeidsliv og kjønn, alder og familiefase blant sysselsatte i alderen 18-66 år. Logistisk regresjon. 2013. Antall personer = 8 283
  Kjikvadrat Sign Odds 95 prosent konfidensintervall  
Kjønn (ref: kvinne)          
Mann 174,56 <,0001 1,73 1,59 1,87
Alder (ref: 18-29 år)          
30-39 år 11,05 0,001 1,32 1,15 1,51
40-49 år 6,79 0,009 1,28 1,12 1,47
50-66 år 2,70 0,101 1,10 0,97 1,26
Familiefase (ref: enslige)          
Par uten barn 2,47 0,116 1,04 0,93 1,17
Enslige forsørgere og par med barn 21,94 <,0001 1,27 1,14 1,42
Yrke (ref: Yrker som krever videregående utdannelse)          
Ledere 716,49 <,0001 6,93 5,34 9,00
Akademiske yrker og høgskoleyrker unntatt sykepleiere og andre helserelaterte yrker 105,58 <,0001 2,51 1,96 3,22
Sykepleiere og andre helserelaterte yrker 71,64 <,0001 0,69 0,49 0,96
Yrker med grunnskoleutdannelse og militære yrker 146,31 <,0001 0,91 0,71 1,17
Bostedsstrøk (ref: tettbygd og spredtbygd strøk med opptil 99 999 innbyggere          
Tettsteder med 100 000 eller flere innbyggere 128,10 <,0001 1,59 1,47 1,73

Kontakt