Andel sysselsatte i alderen 18-66 år som leser og svarer på e-post, oppdaterer seg på elektronisk informasjon eller blir oppringt med arbeidsrelaterte spørsmål, daglig, etter kjønn, alder og utdanning. 2013

Tilbake til artikkelen

Andel sysselsatte i alderen 18-66 år som leser og svarer på e-post, oppdaterer seg på elektronisk informasjon eller blir oppringt med arbeidsrelaterte spørsmål, daglig, etter kjønn, alder og utdanning. 2013
  Leser og svarer på e-post, oppdaterer seg på elektronisk informasjon eller blir oppringt, daglig. Prosent Antall sysselsatte i alt
I alt 25 8 283
     
Menn 30 4 283
Kvinner 19 4 000
     
18-29 år 17 1 478
30-39 år 29 1 711
40-49 år 29 2 149
50-66 år 24 2 945
     
Grunnskole 19 1 240
Videregående skole 22 3 248
Universitet og høgskole, lavere nivå 29 2 668
Universitet og høgskole, høyere nivå 38 1 059
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 11 68
     
Spredtbygd, under 200 innbyggere 19 1 521
Tettbygd, opp til 20 000 innbyggere 21 2 392
Tettsteder med 20 000-99 999 innbyggere 23 993
Tettsteder med 100 000 eller flere innbyggere 32 3 043

Kontakt